سازمان حمل و نقل همگانی شهر نکا و حومه
راننده عزیز،
ضمن همکاری با مأمورین راهنمائی و رانندگی و رعایت قانون و مقررات، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی فراموش نگردد.

 • بر اساس ماده ۲۹ آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  رانندگی باهر نوع تاکسی علاوه بر گواهینامه رانندگی ( اعم از پایه 1 یا 2) مستلزم داشتن کارت مخصوص رانندگی تاکسی است.

 • بر اساس ماده 139 آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  کلیه رانندگان وسائل نقلیه برای سوار و پیاده کردن سرنشینان خود بایستی فقط در محلهای مجاز و در منتهی الیه سمت راست سواره رو توقف نمایند.

 • بر اساس ماده 1۴۴ آئین نامه راهنمائی ورانندگی ( توقف درمحلهای زیر ممنوع است)
  1- در فاصله پانزده متری میدان یاتقاطع یا سه راهها یا تقاطع راه آهن.
  2- پانزده متری اطراف چراغ راهنما یا تابلوی راهنمائی که در کنار راهها نصب شده است.

 •  بر اساس ماده 1۵۶ آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  حرکت با دنده خلاص در سرازیریها ممنوع است.

 •  بر اساس ماده 1۵۸ آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  امتناع از بردن مسافر برای وسائل نقلیه عمومی که درشهر و حومه کار می کنند همچنین نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است.

 • بر اساس ماده 158 ( تبصره 5 ) آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  رانندگان و سائل نقلیه عمومی و کمک رانندگان انها نباید با مسافران خشونت و بی احترامی رفتار نمایند.

 •  بر اساس ماده 159 آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی با کسی صحبت یا استعمال دخانیات نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند وباید کاملاً به جلو توجه داشته باشند.

 •  بر اساس ماده 162 آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  هر راننده موظف است حین رانندگی گواهینامه رانندگی خویش راهمراه داشته باشد و در صورت تقاضای مأموران انتظامی آن را ارائه و تسلیم نمایند.

 • بر اساس ماده 163 آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  نصب بوقهای شیپوری، سوت بلبلی وبه طور کلی هر نوع وسیله اخبار صوتی با صدای ناهنجار وغیر عادی و همچنین زدن بوق ممتدد و یا غیر ضروری یا مکرر و یا در محلهائی که این عمل به وسیله علامتی منع شده ممنوع است.

 •  بر اساس ماده 177 آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  هیچ کس حق ندارد وسیله نقلیه ای را که متعلق به او نیست یا راننده آن نمی باشد بدون اجازه کسی که آنرا در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند مگر مأموران انتظامی آن هم در حدود مقررات وظایف قانونی.

 •  بر اساس ماده 178 آئین نامه راهنمائی ورانندگی
  هیچکس نمی تواند به شخص فاقد گواهینامه رانندگی لازم اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خودرا بدهد.
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به وب سایت سازمان حمل و نقل همگانی شهر نکا می باشد.