• default color
  • cyan color
  • red color

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل همگانی ،  مهندس محمدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی نکا و اعضای هیات مدیره اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در جلسه‌ای صمیمی با دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دیدار نمودند و درخصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های این اتحادیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این نشست که در دفتر دکتر جمالی‌نژاد برگزار گردید، مهندس قیصر مدیرعامل اتحادیه و مدیریت امور معاینه فنی خودروهای کشور گزارش مبسوطی را از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی این اتحادیه بیان نمود.

در ادامه جلسه اعضاء هیات مدیره اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور ضمن معرفی خود به بیان مشکلات و چالش‌های فرا روی حوزه حمل و نقلی پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح نمودند.

دکتر جمالی نژاد در خاتمه این دیدار ابراز امیدواری نمود که با پویایی بیشتر مشکلات کم و کمتر می‌شود و ابراز داشت با شناختی که از اتحادیه دارم کارهای بزرگتر و موثرتری برای خدمت به مردم انتظار می‌رود.

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا