• default color
  • cyan color
  • red color

مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر نکا از برگزاری دوره آموزشی ویژه نوروز برای رانندگان تاکسی شهری خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل همگانی، این دوره آموزشی با هدف ارتقای انضباط ترافیکی، تکریم مسافران نوروزی با همکاری پلیس راهور در محل نمازخانه شهرداری نکا برگزار شد.
محمدی مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر نکا گفت: در این دوره آموزشی رانندگان عناوینی چون اخلاق حرفه‌ای، الگوهای رفتاری با هموطنان ومسافران نوروزی و آشنایی با مراکز تفریحی و گردشگری شهرستان نکا و اصول ایمنی و ترافیک به رانندگان تاکسی شهر نکا آموزش داده شد.
محمدی گفت: از آنجایی که حضورمسافران نوروزی و گردشگران تاثیر فراوانی در جامعه دارد، نحوه برخورد رانندگان تاکسی می‌تواند معرف ظرفیت‌های شهرستان نکا در ابعاد مختلف باشد.
مدیرعامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر نکا افزود: رانندگان تاکسی می‌توانند خود به‌عنوان ناقلان فرهنگی در سطح شهر محسوب شوند و با برخورد مناسب به‌ویژه با گردشگران و مسافران فرهنگسازی کنند.

 

 

 

 

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا