• default color
  • cyan color
  • red color

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل همگانی شهر نکا، گردهمایی رانندگان سرویس مدارس شهرستان نکا عصر روز چهار شنبه 6 بهمن در سالن همایش پژوهش سرای آموزش و پرورش برگزار گردید.

 

در این گردهمایی که مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی ، رییس شورای اسلامی شهر نکا،رییس پلیس راهور و ریاست آموزش و پرورش شهرستان نکا و هچنین جمعی از رانندگان حضور داشتند ، محمدی مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی شهر نکا به اهمیت سرویس مدارس اشاره کردو گفت: بر اساس قانون مسئولیت حمل ونقل دانش آموزان به عهدی شهرداری ها و سازمان های حمل ونقل می باشدتا با کمک آموزش و پرورش و پلیس راهور این وظیفه مهم را به انجام برسانند.محمدی ادامه داد،  دانش آموزان مانند امانتی گرانبها در نزد رانندگان می باشند بنابر این نحوه رفتار و برخورد رانندگان با دانش آموزان باید طوری باشد که الگوی مناسبی برای آنان باشیم . مدیر عامل سازمان حمل ونقل این نشست ها را در جهت آشنایی بیشتر رانندگان با قوانین و تعامل دستگاهها و ارگان های همکار در این زمینه بسیار مفید دانستندو اشار ه کرد در سالهای آتی با برطرف کردن نقاط ضعف خدمات بهتری به رانندگان و دانش آموزان ارائه نماییم .همچنین در این نشست رییس شورای اسلامی شهر نکا و رییس پلیس راهور در خصوص اقدامات شهرداری و شورای اسلامی  در جهت رفع مشکلات شرکت سرویس مدارس و قوانین و مقررات حمل  دانش اموزی سخنانی ایراد نمودند.در پایان این مراسم از تعدادی از رانندگان نمونه سرویس مدارس با اهدا جوایزی تقدیر و قدردانی نمودند.

 

 

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا