• default color
  • cyan color
  • red color

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل همگانی شهر نکا، بمناسبت هفته سلامت صبح امروز مورخه 94/1/26 پرسنل سازمان و رانندگان تاکسی نکا در اقداماتی خدا پسندانه با حضور در سازمان انتقال خون، با اهدا خونهای خود ایثار نمودند.

بنابراین گزارش: سازمان حمل ونقل همگانی نکا با اطلاع رسانی بین رانندگان تاکسی و با توجه به استقبال زیاد رانندگان هماهنگی های لازم را با مرکز انتقال خون نکا انجام داده تا یک روز را جهت خون گیری صرفاً به رانندگان اختصاص دهند که با مساعدت مسئولین این امر تحقق یافت. مدیر عامل سازمان حمل ونقل همگانی نکا ضمن تشکر از پرسنل مرکز انتقال خون نکا اظهار داشت اهدای خون یک نمونه از فداکاری و ایثار است که فرهنگ آن باید اشاعه پیدا کند. محمدی گفت : اهداء خون نقش مهمی در نجات جان بیماران و نیازمندان به خون دارد و این یک عمل خیرخواهانه و خداپسندانه و نمادی از ایثارگری است. شایان ذکر است مدیریت راهور شهرستان نکا با اطلاع از عمل خداپسندانه، جهت تشویق و ایجاد همدلی با رانندگان در مرکز انتقال خون حضور یافت و در این عمل خیرخواهانه با رانندگان مشارکت نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا