• default color
  • cyan color
  • red color

 

دکتر امیر جعفرپور دبیر شناسایی و ساماندهی بار درون شهری و سرپرست اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور طی نشست خبری که با حضور سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور برگزار شد،از تمدید مهلت ثبت نام وانت بارهای درونشهری خبر داد و گفت: از صاحبان وانت بارها برای طرح ساماندهی تا 20 فروردین ثبت نام شده بود اما بنا به درخواست دارندگان این‌گونه خودروها، این مهلت تا 20 اردیبهشت تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر جعفرپور با ارائه گزارشی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان اتحادیه و وزارت کشور، گفت: با اجرای طرح ساماندهی خودروهای باری، سوخت به میزان کافی در اختیار دارندگان پروانه ساماندهی قرار می‌گیرد.

جعفرپور تصریح کرد: با مراجعه و ثبت نام دارندگان وانت بارها، برای ‌آنان پروانه صادر می شود که بر اساس آن سوخت یارانه ای مصوب به آنان اختصاص داده می شود.وی همچنین از مصوبه پایش و پیمایش وزارت کشور خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس خودروهای دیزلی، با GPS پایش می شوند و سوخت خود را تحت نظر وزارت راه دریافت خواهند کرد.

جعفرپور با بیان اینکه این طرح تا پایان شهریور سال 95 به اتمام خواهد رسید، افزود: با پایان مهلت یاد شده، خودروهای دیزلی ساماندهی شده از سوخت یارانه‌ای بهره مند خواهند شد.
وی همچنین گفت: در خصوص بیمه رانندگان خودروهای باری اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که به زودی اعلام می شود.
جعفرپور افزود: در راس این موضوعات، ثبت نام و ساماندهی ناوگان بار کشور است که به درخواست سازمان تاکسیرانی و مدیریت ساماندهی بار کشور صورت گرفته است.


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا