• default color
  • cyan color
  • red color

راننده تاکسی شهری، ساکن یکی از روستاهای شهرستان نکاعصرروز گذشته کیفی حاوی 10 میلیون ریال پول نقد را پیداکرد و بدون هیچ چشمداشتی آن را به صاحبش برگرداند.فدائی- راننده تاکسی شهری 183 گفت:«عصر روز سه شنبه 19 اسفندماه ایستگاه چهارراه جنب بانک تجارت خودروی تاکسی را پارک کرده و از خودرو پیاده شدم که متوجه شدم 1عدد کیف داخل ماشین رها شد».
فدایی که دارای تاکسی به شماره (183) با 10 سال سابقه کاراست در ادامه گفت: « محتویات را که مشاهده کردم مبلغ قابل توجهی پول نقد و قبض برق و شماره موبایل بوده که ابتدا راهی منزل پدری خود شدم و به همراه برادرم که از کارکنان نیروی انتظامی است برای پیداکردن صاحب اصلی کیف کمک گرفتم که با پیگیری های مجدانه ما، مشخص شد صاحب این پول خانمی ساکن کوچه نیک" گلشن" بوده که ظاهرأ چند ساعتی درحال تجسس بود و نتیجه ایی دریافت نکردوما آن امانت راصحیح وسالم به صاحبش رساندیم.. ».

رضا فدائی، صاحب 1 فرزند پسر 12 ساله با نام امیرحسین و دختر 6 ساله به نام فاطمه است که می گوید خوشحالم با رساندن مال به صاحبش سفره زندگی ام آلوده به لقمه حرام نشده است وازخداوند می خواهم فرزندانم درهمه حال خدا را درنظربگیرند.

فدائی با ابراز خوشحالی ازاین بابت که چند روز به عید دل مؤمنی شاد شده است وبه پولش که به حتم احتیاج داشته رسید باخاطری آرام شاکر خداوند هستم.

این جوان در پایان گفت: از این که توانستم دل یک انسان را شاد کنم احساس شادی وصف‌ناپذیری دارم وخداوند را بسیار شاکرم که مرا در این آزمون بزرگ، یاری داد .

 

لازم به ذکر است صاحب کیف ضمن قدردانی از عملکرد خداپسندانه سعی داشت تا پاداشی به راننده پرداخت نماید که آقای فدایی این پاداش را نپذیرفت و اعلام داشته این کار را بدون هیچ چشمداشت و برای رضای خدا انجام داده است.قرار است از سوی سازمان حمل ونقل همگانی شهر نکا و به پاس این کار خیر و خداپسندانه از این راننده خدوم و امانتدار تجلیل به عمل آید.

 

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا