• default color
  • cyan color
  • red color

عملکرد سازمان‌های حمل ونقل همگانی شهرهای بیجار، بانه، قروه، کامیاران، مریوان، دیواندره و قروه توسط تیم ارزیابان اتحادیه  مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت

 

سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور از ارزیابی عملکردهای سازمان‌های حمل ونقل همگانی استان کردستان خبر داد.قیصر درخصوص ماموریت این تیم در استان کردستان گفت: ماموریت تیم ارزیابان اتحادیه در این استان از روز 12آذر آغاز شد و تا روز یک‌شنبه 16 آذر ادامه داشت که در طی این مدت عملکرد سازمان ها بر اساس 65 شاخص از جمله وضعیت اتوماسیون اداری ، مالی ، فنی،وجود بانک اطلاعاتی دقیق و ارائه آمارصحیح ازوضعیت ناوگان حمل ونقل همگانی شهر، رعایت شرایط صدور پروانه های فعالیت و بهره برداری تاکسی، امکانات سازمان حمل و نقل همگانی از لحاظ مواردی مانند بی سیم ، جی پی اس ، کارت بلیط ، کنترل خطوط ، بازرسی و گشت ، پایانه های اتوبوسرانی ) و... به دقت رصد شد.وی هدف از این ارزیابی ها را افزایش سطح رضایتمندی مردم در زمان استفاده از خدمات ناوگان عمومی دانست و گفت: سازمان‌ها و واحدهای حمل و نقل همگانی شهرداری ها، برای ارائه خدمات مناسب با تنگناهایی متعددی مواجه اند اما توجه به شاخص های ارزیابی و بالابردن سطح استاندارد فعالیت ها می تواند برای کسب رضایت بیشتر مردم، موثر واقع شود.

شایان ذکر است از سوی اداره کل ارزیابی عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اجرای نظام نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و واحدهای حمل و نقل شهرهای تحت‌پوشش به این اتحادیه تفویض گردیده است.

 

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا