• default color
  • cyan color
  • red colorاز اول آبان گردش به راست هنگام چراغ قرمز ممنوع است و متخلفان یکصد هزار تومان جریمه می شوند و ۵ نمره منفی خواهند گرفت.

 

بنا به گزارش تین نیوز و به نقل از سایت پلیس راهور کشور؛ گردش به راست در چهارراه ها ، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی خلاف بوده است اما به علت رعایت نکردن رانندگان و ناآگاهی در رابطه به این موضوع با رانندگان برخورد نمی شد به همین منظور برای رعایت و اجرای حقوق عابران پیاده از اول آبان با متخلفان، برخورد صورت خواهد گرفت.

بنا به گفته پلیس راهور کشور جریمه های این تخلف تا ابتدای آبان اعمال نگردیده است ولی از ابتدای آبان به صورت کامل اجرا خواهد شد.

در همین ارتباط معاون آموزشی و ترافیکی راهور تهران اظهار داشت: رانندگانی که روی خط عابر پیاده بایستند مبلغ 20 هزار تومان و رانندگانی که عبور کنند جریمه 100 هزار تومانی باید پرداخت کنند.

سرهنگ جهانی با اشاره به اینکه گردش به راست در هنگام چراغ قرمز موجب تضییع حقوق عابران پیاده می شود، بیان داشت : به همین علت در هنگام چراغ قرمز دور زدن نیز به دلیل عبور از خط عابر پیاده ممنوع است.

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا