• default color
  • cyan color
  • red color

صاحبان این کارت‌ها می­توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+10 در سراسر کشور نسبت به دریافت کارت سوخت خود با کلاس آژانسی اقدام نمایند.

سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور با اعلام اجرای فاز اول عملیات صدور مجدد کارت سوخت های ابطال شده خودروهای فعال در آژانس‌های تاکسی تلفنی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر درون‌شهری در شهرهای تحت پوشش این اتحادیه اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی با مسوولین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در فاز اول از تعداد 9هزارو537 کارت سوخت خودروهای آژانسی ابطال شده،چهارهزار و700 کارت سوخت ابطالی آژانس‌های تحت مدیریت شهرداری‌های با جمعیت کمتر از یکصدهزارنفر بازگردانی شده است.

وی افزود: اطلاعات کارت‌های سوخت صادر شده از طریق مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها به شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت ارسال گردیده است و  صاحبان این کارت‌ها می­توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+10 در سراسر کشور نسبت به دریافت کارت سوخت خود با کلاس آژانسی اقدام نمایند.

قیصر، در مورد روند انجام صدور مجدد کارت های سوخت اظهار داشت: پس از ابطال کارت سوخت آژانس ها، مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی شهرهای سراسر کشور و شهرداران شهرهای تحت پوشش این اتحادیه ، لیست اطلاعات خودروهای فعال در آژانس‌ها را به این اتحادیه ارسال نمودند که پس از انطباق توسط این اتحادیه، اطلاعات به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ارسال و درنهایت با همکاری مسئولین ستاد، کلاس سوخت خودروهای مذکور مجدداً به کلاس آژانسی تبدیل شد.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه عملیات تصحیح مابقی کارت‌های سوخت آژانس در شهرهای تحت پوشش این اتحادیه که به کلاس نرمال تغییر یافته و یا ابطال شده اند، در حال پیگیری است ،گفت: پیش بینی می کنیم بتوانیم با همکاری مسولین ذیربط برای چهار هزار و837 کارت سوخت‌های تاکسی­های تلفنی ابطال شده نیز مجددا کارت سوخت آژانسی صادر گردد.

وی افزود: شهرداری‌های با جمعیت کمتر از یکصدهزارنفر برای اطلاع از آخرین اطلاعات مربوط به سهمیه سوخت خودروهای فعال در آژانس‌ها و سایر امور مرتبط با حمل و نقل درونشهری باید نسبت به اعلام آدرس ایمیل خود به این اتحادیه اقدام نمایند تا آخرین اخبار و اطلاعات را مستقیما دریافت نمایند.

مدیرعامل اتحادیه در بخش دیگری از سخنانش به قوانین حوزه مدیریت و ساماندهی امور آژانس ها پرداخت و یادآور شد: بر اساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری‌هاست و بالتبع متولی امور آژانس ها، شهرداری‌ها و سازمان های حمل و نقل همگانی می باشند.

قیصر سپس با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور درخصوص اخذ مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری کلیه شرکت های حمل ونقل درونشهری و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد صنفی که در امر حمل و نقل فعالیت می کنند، تاکید کرد: براساس این مصوبه، دفاتر آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه و نظایر آن که متقاضی اخذ یا دارای پروانه کسب از اتحادیه های صنفی می باشند، موظف به اخذ مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری از شهرداری‌های مربوطه یا سازمان های حمل و نقلی شهرداری به عنوان دستگاه اصلی موضوع فعالیت می باشند.

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا