• default color
  • cyan color
  • red colorمباحث مربوط به حمل و نقل عمومي، اصلي‌ترين مطالبه شهروندان در مسائل شهري است و بايد زمينه‌هاي هزينه‌اي آن براي تامين ناوگان حمل و نقل عمومي تامين شود.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در نشست خبري برنامه هاي كلان دولت براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري با استفاده از ظرفيتهاي بند )ق) تبصره (2) قانون بودجه سال ۹۳ كشور ، پرداخت يارانه بليت و انجام مناقصات به ارزش بيش از 1100 ميليارد تومان براي تامين ماشين الات موردنياز شهرداري هاي كمتر از 50 هزار نفر را تشريح كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، مهندس هوشنگ خندان دل كه صبح سه شنبه 18 شهريور ماه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت ، تصريح كرد :  مباحث مربوط به حمل و نقل عمومي، اصلي‌ترين مطالبه شهروندان در مسائل شهري است و بايد زمينه‌هاي هزينه‌اي آن براي تامين ناوگان حمل و نقل عمومي تامين شود. در سال‌هاي اخير با مشكلاتي در حوزه حمل و نقل عمومي مواجه شديم و با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد سعي شد توجه ويژه‌اي به اين بخش بشود

وي افزود : با توجه به ظرفيتهاي موجود در بند )ق) تبصره (2) قانون بودجه سال ۹۳ كشور پيشنهاد خريد 17هزار دستگاه اتوبوس به شوراي عالي اقتصاد ارائه شد كه در صورت تصويب، طي 3 سال آينده به ناوگان حمل و نقل عمومي شهري تزريق خواهد شد.

خندان دل در ادامه اظهار كرد : همچنين در صورت تصويب پيشنهادهاي ديگر از سوي  شوراي اقتصاد، 80 هزار دستگاه تاكسي و 60 هزار دستگاه ون نيز به اين ناوگان افزوده مي‌شود.

رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اعلام اينكه در سال جاري مجموعه پرداخت‌هاي دولت به شهرداري‌ها بيش از 70 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته درخصوص پرداخت يارانه بليت حمل و نقل عمومي شامل مترو واتوبوس به شبكه حمل و نقل عمومي اظهار كرد: در سال گذشته تنها 113 ميليارد تومان توانستيم پرداخت كنيم اما در سال جاري تاكنون 85 ميليارد تومان يارانه بليت پرداخت كرديم .

وي افزود: تا پيش از آغاز مهر نيز 85 ميليارد تومان ديگر از يارانه بليت امسال پرداخت مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال در مجموع ۲۴۵ ميليارد تومان بابت يارانه بليت اتوبوس و مترو به شهرداري‌هاي سراسر كشور پرداخت شود.

وي با اشاره به ضرورت توسعه تجهيزات در شهرداري ها گفت: در سال جاري اقداماتي براي براي تقويت تجهيزات موجود در شهرداري ها بويژه شهرهاي با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر فراهم شده است.

مهندس خندان دل در ادامه در زمينه تامين بخشي از ماشين آلات و تجهيزات موردنياز شهرداري ها گفت : با برگزاري مناقصاتي به ارزش بيش از 1100 ميليارد تومان به دنبال تامين ماشين‌ آتش‌نشاني، ماشين حمل زباله و ماشين‌آلات سنگين و نيمه‌سنگين مورد نياز شهرداري هاي شهرهاي كمتر از 50 هزار نفر هستيم.

وي ابراز اميدواري نمود كه اين ماشين آلات از اوائل نيمه دوم سال جاري در اختيار شهرداري ها قرار گيرد.

خندان دل همچنين از تامين قير مورد نياز آسفالت شهرداري ها و دهياري ها براي آسفالت معابر شهرها و روستاها با نصف قيمت بورس خبر داد.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور همچنين بر جلوگيري از تغيير كاربري‌هاي اراضي ملكي و اراضي شهرها و حريم شهرها تاكيد نمود و گفت : جلوگيري از تغيير اين كاربري‌هااز سياستهاي مهم وزارت كشور است و عوامل اجرائي بايد هوشيارانه با خاطيان برخود نمايند و با آنها هيچ مسامحه‌اي نمي‌شود.

وي گفت: در اين خصوص جلسات متعددي برگزار و خاطيان شناسايي شده‌اند. در يك سال گذشته دراستان تهران1230 مورد تخريب ساخت و ساز‌هاي غيرمجاز داشته‌ايم و 860 هكتار زمين نيز آزاد شده است.

خندان‌دل تاكيد كرد: با كساني كه به حريم رودخانه‌ها تجاوز كنند برخورد قاطع و قانوني مي‌شود.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در زمينه اينكه بعضي از شهرداري‌ها درآمد‌هاي خود را به مسائل سياسي اختصاص مي‌دهند گفت: تنظيم بودجه شهرداري ها بر اساس قانون و مقررات روشن است وهيچ شهرداري حق ندارد از اين بودجه در موارد غير تامين بودجه و يا هزينه كند و در صورتي كه موارد تخلفي صورت بگيرد شناسايي و با افراد خاطي برخورد مي‌شود

خندان دل درباره انجام برخي از اقدامات از جمله دخالت شهرداري ها در امور سياسي و هزينه كردن آنها براي يك كانديدا در زمان انتخابات گفت: نحوه تنظيم بودجه در شهرداري ها به صورت كامل مشخص است. لذا تا به امروز گزارشي مبني بر وقوع تخلف و صرف هزينه هاي بيت المال به امور سياسي از سوي شهرداري ها گزارش نشده است.

رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تصريح كرد: اين سازمان تيم ويژه اي را براي بررسي تخلفات مربوط به شهرداري هاي كشور در نظر گرفته است تا هزينه هاي بيت المال براي گروه و يا جريان خاصي صرف نشود.

و ي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه براي توسعه حمل ونقل عمومي در دولت تدبير واميد چه اقداماتي انجام داده ايد؟ گفت: موضوعات حمل و نقل عمومي يكي از اصلي ترين مطالبات مردم درشهرهاست و به موجب اين قانون زمينه تامين منابع مالي وجود دارد.

وي افزود: به دنبال تامين منابع مالي هزينه ها بايد تامين شود و حمل ونقل يكي از حوزه هاي سياسي است كه بايد طرف بودجه شهرداري ها قرارگيرد.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور گفت: بايد به اين موضوع كه چه بخشي از منابع شهر را شهرداري ها براي حمل و نقل عمومي صرف مي كنند توجه داشته باشيم. دولت در اين امر سياست گذار است و اين امكان با استفاده از ظرفيتهاي بند )ق) تبصره (2) قانون بودجه سال ۹۳ كشورفراهم شده است.

وي درباره تامين خودروهاي هيبريدي اظهار داشت: در راستاي كاهش آلودگي هواي شهر از وسايل حمل و نقل عمومي هيبريدي نيز به زودي استفاده مي‌شود.

خندان دل درخصوص برنامه هاي در دست اقدام براي كاهش آلودگي هوا در روزهاي پاييز نيز گفت: ما براي رفع آن اقداماتي انجام داديم اما مشكلات آلودگي هوا در يك دوره زماني طولاني ايجاد شده و رفع آن نيز يك دوره نسبتا طولاني زمان نياز دارد ولي اقدام موثر براي اين موضوع تلاش براي بهبود كيفيت سوخت است كه به دليل تكنولوژي‌هاي قديمي در عرصه حمل و نقل به وجود آمده بود.

وي ادامه داد: درحال حاضر بخش قابل توجهي از خودروهاي موجود در ناوگان از تكنولوژي بهره مند هستند كه دچار فرسودگي شده و سوخت بيشتري را مصرف مي كنند.

وي يادآور شد: در حال حاضر كيفيت گازوئيل و بنزين نسبت به سالهاي گذشته بهتر شده است و مطمئنا شاهد كاهش آلودگي‌ها خواهيم بود.

خندان‌دل در پاسخ به پرسشي درباره نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي اظهار داشت: در شوراي اقتصادي كشور تامين 80 هزار دستگاه تاكسي، 60 هزار دستگاه ون و 400 هزار دستگاه موتور‌سيكلت برقي در حال بررسي است كه درصورت تصويب به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه چرا شهروندان با اين ميزان عوارض پرداختي از خدمات متناسب برخودار نمي شوند و اين امر موجبات نارضايتي آنان را فراهم آورده است ؟ گفت: اين موضوع در نظام استخدامي اداري شهرداري ها تدوين و در لايحه نيز گنجانده شده است؛ بر اساس اين نظام ميزان رضايتمندي مردم از خدمات شهرداري بايد افزايش يابد.

خندان دل تاكيد كرد : بر اساس قانون تلاش خواهيم كرد تا رضايتمندي شهروندان به ازاي خدمات دريافتي از شهرداري ها افزايش يابد و از شهرداران نمونه كه خدمات مفيد به شهروندان ارايه مي دهند تقدير به عمل آيد.

وي درپاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا وزارت كشور به شهرداري تهران براي توليد يا واردات خودروهاي برقي كمكي خواهد كرد يا خير؟ گفت: وزارت كشور درامور تصدي گرايانه دخالتي ندارد واين بخش به شهرداري ها مربوط مي شود. وزارت كشور فقط در قالب توصيه، مواردي را متذكر مي شود


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا