• default color
  • cyan color
  • red color

سعید قیصر در سیزدهمین مجمع عمومی عادی اتحادیه اعلام کرد: ارزیابی عملکرد سازمانها در راستای هویت بخشیدن به سازمانها و واحدهای حمل ونقل همگانی شهرداری های کشور است.

 با توجه به آنکه زیربنای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در گرو حمل و نقل است، حرکت مستمر خودروهای فعال در ناوگان عمومی نظیر تپش منظم قلب حیات را تضمین می‌کند.

سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه درسیزدهمین مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور، ضمن خیر مقدم به حاضران، برنامه ها و عملکرد اتحادیه را تشریح نمود.

وی در سخنانش به بیان اهداف ارزیابی عملکرد سازمانها و واحدهای حمل ونقل همگانی شهرهای تحت پوشش اتحادیه، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران، مسئولان و کارشناسان بخش حمل و نقل درونشهری پرداخت و در خاتمه در پاسخ به اظهارات شتابزده ناجا، وضعیت عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور را در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزارنفر تشریح نمود.

ارزیابی در راستای هویت بخشیدن به سازمانها و واحدهای حمل و نقل همگانی شهرداری های تحت پوشش

در ابتدای این مراسم سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه ضمن خیرمقدم به حاضرین به ارائه گزارشی از عملکرد اتحادیه پرداخت و  گفت: ‌در سال 93 بودجه اتحادیه را به سمت کارهای راهبردی در راستای اهداف پیش برده‌ایم و در گام اول ارزیابی عملکرد را در دستور کار قرار داده‌ایم. که در راستای استقلال سازمان‌ها مثمرثمر باشد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی  کشور با تاکید بر اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد سازمانها و واحدهای حمل ونقل همگانی شهرهای تحت پوشش اتحادیه تصریح کرد: این ارزیابی ها قطعا موجب هویت بخشیدن به سازمانها و رعایت ضوابط ومقررات حاکم بر امور جاری سازمانها و واحدهای حمل و نقل همگانی شهرهای کشور می باشد.

این مقام مسوول با اشاره به برخی عزل و نصب های مدیران عامل سازمان های حمل ونقل همگانی شهرهای کشور اظهار داشت: متاسفانه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی به حیات خلوت برخی مدیران محلی تبدیل شده در حالی که در سازمان‌ها تغییر مدیریت باید طی یک فرآیند قانونی انجام شود.

وی گفت: تثبیت جایگاه اعضای اتحادیه از جمله مهم ترین اهداف ماست و باتوجه به آنکه ارزیابی عملکرد سازمان ها به اتحادیه واگذار شده است  قطعا این امر در راستای استقلال  سازمان موثر خواهد بود.

دوره های آموزشی و جامعه هدف اتحادیه

مدیرعامل اتحادیه در ادامه به برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران عامل، مدیران مالی، حسابرسان و کارشناسان سازمان های حمل و نقل همگانی کشور اعلام کرد: در روز شنبه 16 شهریور این دوره آموزشی در شهر لاهیجان ویژه استانهای گیلان،مازندران و گلستان برگزار می شود.

سعید قیصر تاکید کرد:آموزش و ارزیابی دو رکن اصلی  برای تثبیت جایگاه سازمانها ی حمل و نقل همگانی کشور است و با ارتقاء دانش تخصصی مدیران و برنامه ریزان در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر می توان وضعیت حمل ونقل همگانی را بیشتر بهبود بخشید و موجب رضایت جامعه هدف گردید.

وی همچنین افزود: در بحث فرهنگی رویکرد و جامعه هدف ما سازمان‌های بهره‌بردار و رانندگان هستند و در واقع تمام تلاش ما از اجرایی مودن برنامه ها و طرح ها در حوزه آموزش و همچنین عملیاتی نمودن طرح ها وبرنامه های فرهنگی و رفاهی در راستای حفظ کرامت و ارتقاء منزلت رانندگان و خانواده های شریف آنان است که قطعابا فرهنگسازی در حوزه حمل و نقل همگانی امکان پذیر خواهد شد.

آسیب شناسی اظهارات شتابزده در حوزه معاینه فنی خودروهای سبک

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی درسیزدهمین مجمع عمومی عادی اتحادیه همچنین به بیان اقدامات معاونت  اتحادیه درامور معاینه فنی خودروهای سبک پرداخت و با ارائه گزارشی از برگزاری دوره های آموزشی به صورت تئوری و عملی و همچنین ارزیابی ها و بازرسی های تیم کارشناسان اتحادیه گفت: خیرا 8 مرکز معاینه فنی در استان تهران و البرز به دلیل تخلف تعطیل شده‌اند که این مراکز به دلایلی از جمله عدم رعایت استاندارد 9181، نبود اوراق آزمون، اشکال دستگاه‌ها و همچنین نبود یک سری دستگاه‌ها تعطیل شده‌اند.

وی در  واکنش به سخنان سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت: :  دلخوری پلیس از اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی به دلیل حذف کاردان‌های فنی در مراکز فنی خودرو است.کاردان‌های فنی برای ما بار مالی به همراه داشت و اگر اهانت به وزارت کشور (اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی) بخواهد بدون پاسخ بماند کمال بی‌انصافی است.

این مقام مسئول به آسیب شناسی اظهارات غیراصولی در حوزه معاینه فنی خودروهای سبک کشور پرداخت و گفت: نمی توان با فرافکنی و بدون در نظر گرفتن قوانین و مسولیت های قانونی خود، ساختار و نظام مدیریتی معاینه فنی کشور را به یکباره نادیده گرفت. البته قطعا در این حوزه کاستی هایی وجود دارد اما  با توجه به بازررسی ها و ارزیابی های که به همراهی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور انجام می شود ، وضعیت مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر در وضعیت قابل قبول تری در مقایسه با اغلب مراکز سایر شهرهای کشور قرار دارند.

 

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا