• default color
  • cyan color
  • red colorسمند EF7 به‌عنوان خودروی جايگزين تاكسي‌هاي فرسوده درون‌شهري توزیع خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با بیان این خبر افزود: اطلاعات و مشخصات کلیه تاکسی‌های فرسوده تا مدل 83 (پایان سال 1383)تحت پوشش سازمان‌های حمل و نقل همگانی شهرهای کشور و شهرداری‌های با جمعیت یکصدهزارنفر از طریق سامانه اینترنتی این اتحادیه به آدرس upto.irلینک سامانه نوسازی تاکسی ها باید ثبت گردد.

وی تصریح کرد: ثبت نام تاکسی‌های فرسوده جهت اسقاط به دو صورت نقدی و تسهیلاتی، انجام می شود و مالکان تاکسی های مدل 83 و کمتر از آن می‌توانند با مراجعه به سازمان های حمل و نقل همگانی یا واحد تاکسیرانی شهرداری محل سکونت خود اقدام به ثبت نام کنند تا از 60 هزار تسهیلات 20 میلیون تومانی با نرخ 15 درصد و مدت بازپرداخت 60 ماهه بهره مند شوند البته براساس اين طرح، اولويت با مالكان تاكسي‌هاي فرسوده‌اي خواهد بود كه زودتر ثبت‌نام كنند.

سعید قیصر درخصوص مدل خودروی جایگزین تاکسی های فرسوده اظهار داشت: سمند EF7  جايگزين تاكسي‌هاي درون‌شهري فرسوده خواهد شد.

این مقام مسوول اظهار امیدواری نمود که در آینده ای نزدیک طرح  نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای کشور  شامل وانت‌بارها، مینی بوس ها و اتوبوس ها نیز گردد تا سطح رضایت مردم شریف از خدمات این حوزه افزایش یابد.


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا