• default color
  • cyan color
  • red color

كاركنان و رانندگان سازمان حمل و نقل در یک اقدام داوطلبانه خون خود را به نیازمندان اهدا کردند.

مهندس محمدي مديرعامل سازمان حمل ونقل همگاني نكا گفت:  اهداي خون به عنوان یکی از شاخص‌های مهم همدلی و  پیوند با همنوع در جامعه کنونی شناخته شده است و ترویج فرهنگ حیاتی اهدا خون با توجه به افزایش حوادث و بیماریهای مختلف که نیاز به خون را در جامعه امروزی دو چندان کرده بسیار ضروری به نظر مي رسد. به همین منظور این وضعیت ایجاب می‌کند که عمل خیر اهدا خون به عنوان یکی از مهمترین ارکان همدلی و کمک به همنوع در جامعه امروزی قلمداد شود.

ايشان افزود: رانندگان تاكسي شهري نكا همواره از كارهاي خيرخواهانه و خداپسندانه استقبال مي كنند. از كارهايي همچون در اختيار قرار دادن خودروهاي خود جهت شركت در مراسم ازدواج 16 زوج نكايي در نيمه شعبان – كمك به همنوع در حادثه سيل بهشهر، كمك به بيماران خاص و سرطاني  و اهدا خون كه هريك بيانگر حس انسان دوستانه و همدلي مي باشند.

 

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا