• default color
  • cyan color
  • red color

مهندس محمدي گفت: سازمان حمل و نقل همگاني شهر نكا به منظور افزایش سطح رفاه رانندگان تاکسی  و نیز با هدف کمک به حفظ سلامتی خانواده‌های تاكسيداران و کاهش دغدغه فکری آنان اقدام به عقد قرارداد با كلينيك دندانپزشكي دكتر صادقي و تصويربرداري پزشكي امام رضا(ع)  نموده است.
ايشان بيان داشت:  در این قرارداد همه رانندگان تحت پوشش از خدمات ویژه ارائه شده بهره‌مند می‌شوند.

در اين تفاهم نامه  مقرر گرديد كليه هزينه خدمات دندانپزشكي با35 الي 40درصد  تخفيف و هزينه خدمات تصويربرداري با 10% تخفيف از رانندگان دريافت نمايد.


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا