• default color
  • cyan color
  • red color

صاحبان تاکسی و وانت بارها در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی،مشمول معافیت مالیات عملکرد سال 92 خواهند شد.

 

سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل ونقل همگانی کشور با اشاره به  اظهارات رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: دارندگان تاکسی و وانت بار با توجه به اینکه درآمدشان مشمول دامنه معافیت می‌شود از پرداخت مالیات عملکرد سال 92 معاف شده‌اند.

وی افزود: رانندگان حمل و نقل عمومی درونشهری برای آنکه مشمول معافیت مالیات شوند باید اظهارنامه مالیاتی را ارایه دهند تا بتوانند از این تسهیلات قانونی برخوردار شوند.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با بیان اینکه فعالان بخش حمل و نقل عمومی همواره با تنگناهای بسیاری مانند هزینه‌های استهلاک و تعمیرات، مواجه بوده و هستند، بیان نمود: این معافیت مالیاتی که همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفته است، می‌تواند موجب دلگرمی تاکسیرانان شریف و دیگر رانندگان بخش حمل و نقل عمومی باشد.


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا