• default color
  • cyan color
  • red color

سهمیه بنزین باقیمانده از ماه‌های قبل در تاكسی‌ها با قیمت جدید و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود.

داوود عربعلی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص وجود ابهاماتی در زمینه قیمت باقیمانده سهمیه سوخت ۴۰۰ تومانی اظهار داشت: خودروهای شخصی که سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی آنها در کارت سوخت‌شان باقیمانده می‌توانند میزان باقی مانده را با قیمت ۴۰۰ تومان استفاده کنند اما تاکسی‌ها باید در قبال میزان باقیمانده از سوختشان ۷۰۰ تومان بپردازند.

وی با بیان اینکه در مورد خودروهای عمومی تنها یک دهم سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی انتقال داده می‌شود، افزود: با توجه به اینکه تاکسی داران ملزم به جابجایی مسافر هستند ذخیره سوخت در کارت این خودرو‌ها معنی ندارد.

عربعلی با بیان اینکه ستاد هدفمندی جهت انجام وظیفه جابجایی مسافر به خودرو‌ها و تاکسی‌ها بنزین با نرخ یارانه‌ای می‌دهد، خاطرنشان کرد: سهمیه بنزین باقیمانده از ماه‌های قبل در این خودرو‌ها با قیمت جدید و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون گزارش خاصی در زمینه بروز مشکلاتی در زمان اعلام قیمت جدید بنزین ارائه نشده، گفت: غیر از ۳۱ فروردین که تا حدی ازدحام در جایگاه‌های سوخت بیشتر از معمول بوده و بعضا برخی اقدام به دریافت بنزین با ظرف کرده بودند گزارشی مبنی بر غیرعادی بودن پمپ بنزین‌ها دریافت نشده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین در خصوص نمایشگر قیمت بنزین جایگاه‌های سوخت نیز تصریح کرد: قیمت‌ها بر اساس تومان محاسبه شده و برچسب‌هایی نیز برای اطلاع رسانی در جایگاه‌ها نصب شده لذا مشکلی از این بابت وجود ندارد.

 


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا