• default color
  • cyan color
  • red color

آخرین مهلت ثبت نام جهت تعویض تاکسی فرسوده با خودروی تاکسی روآ ، سمند و پژو405 به اطلاع عموم مالکین تاکسیهای فرسوده شهر نکا می رساند برابر اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، آخرين مهلت ثبت نام تاکسي هاي فرسوده جهت دريافت خودروي روآ تا مورخ 15/05/90 بوده و تمديد نخواهد شد. 

لذا متقاضیان تاکسی روآ موظفند كل فرآيند ثبت نام خود را تا 15 مرداد 90 به پايان برده و كارهاي مربوط به بانك و اسقاط خودرو را هرچه سريعتر انجام دهند. به گونه‌اي كه حداكثر تا 31 شهريور 90 شماره‌گذاري خودروي جايگزيني آن ها به پايان برسد.

در خصوص سمند و پژو 405 نيز مهلت ثبت نام تا مورخ 31/06/90 مي باشد.

لذا مالکین تاکسیهای فرسوده (مدل 1379 و پائین) می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام و اقدام به نوسازی خودرو، به واحد صدور پروانه سازمان مراجعه فرمایند.


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا