• default color
  • cyan color
  • red color
مدیر طرح خروج خودروهای فرسوده در رابطه با طرح ممنوعیت بانک مرکزی در پرداخت وام بانکی خرید خودروهای نو گفت : چنین موضوعی در صورت عملیاتی شدن به طور حتم مشکلات مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را حل خواهد کرد.

مدیر طرح خروج خودروهای فرسوده در رابطه با طرح ممنوعیت بانک مرکزی در پرداخت وام بانکی خرید خودروهای نو گفت : چنین موضوعی در صورت عملیاتی شدن به طور حتم مشکلات مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را حل خواهد کرد.

به گزارش خبرخودرو، مهندس محسن نصیری در گفت و گو با خبرخودرو، افزود : در نشستی که با بانک مرکزی صورت گرفت ، مسئولان بانک اعلام کردند که سال گذشته 670 هزار وام برای خرید خودرو واگذار شد.

وی ادامه داد : ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت از بانک مرکزی خواهان اختصاص دو سوم وام های خرید خودرو بدون یارانه و با تسهیلات 12 درصد به طرح خروج خودروهای فرسوده شده است.

نصیری گفت: با اختصاص دو سوم وام خرید خودرو به طرح حدود 4 الی 5 هزار خودرو می توانند از آن استفاده نمایند که آمار بسیار خوبی است .

وی در رابطه با تعداد وامهای اعطایی از سوی بانکها به طرح گفت : تا کنون تعداد این وامها مشخص نشده اما با توجه به آمار و اطلاعات مربوط به سنوات گذشته مطمئن هستیم که رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود.

مدیر طرح خروج خودروهای فرسوده اعلام داشت : مالکان خودروهای فرسوده مدل 52 به پایین تنها امسال را برای شرکت در طرح فرصت دارند و از سال آینده به این خودروها هیچ گونه تسهیلاتی تعلق نخواهد گرفت.

وی همچنین در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات از سوی خودروسازان برای افرادی که خواستار جایگزینی خودروی خود هستند گفت : این میزان متغییر بوده ولی تا سقف 5 میلیون تومان می باشد به عنوان مثال برای خرید خودروی پراید دو و نیم میلیون تومان وام تعلق می گیرد و هر چه خودرو گران تر باشد میزان وام نیز بالاتر می رود


دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا