• default color
  • cyan color
  • red color
گالری تصاویر

گالری ها
تقدير مديرعامل سازمان از همكار خانم در روز زن
(2 تصویر)
تقدير از همكار خانم به مناسبت روز زن
تقديراز رانندگان بازنشسته فرهنگي
(2 تصویر)
تقدير از رانندگان بازنشسته فرهنگي
تقدير از همسران فرهنگي رانندگان تاكسي شهري نكا
(5 تصویر)
تقدير از همسران فرهنگي رانندگان
رژه تاكسي 12 بهمن91
(5 تصویر)
رژه تاكسي هاي شهري در آغاز دههفجر
برنامه های جنبی سازمان وملاقاتها
(6 تصویر)
دیدارهای ورزشی
(13 تصویر)
دیدارهای سازمان با سازمانها وبرنامه های سازمان
اولین دوره مسابقات فوتسال
(7 تصویر)
طرحهای ترافیکی
(5 تصویر)
طرح بنر های ترافیکی سازمان
جلسات ماهانه کمک رانندگان
(There are no images)
جلسات رانندگان
(3 تصویر)
جلسات سازمانی
(1 تصویر)
مالکان تاکسی
(There are no images)
کمک رانندگان
(There are no images)
 

دهیاری روستای کمیشان
دهیاری روستای کلت
دهیاری روستای خورشید
دهیاری روستای کوهسارکنده
دهیاری روستای خرم چماز
دهیاری روستای نودهک
دهیاری روستای قلعه سر
دهیاری روستای نوذرآباد
دهیاری روستای دنگسرک
دهیاری روستای چمان
دهیاری روستای خانسر
دهیاری روستای دوراب
دهیاری روستای آلوکنده
دهیاری روستای آبلو
دهیاری روستای اطرب
دهیاری روستای بایع کلا
دهیاری روستای بهزادکلا
دهیاری روستای بستانخیل
دهیاری روستای چاله پل
دهیاری روستای چناربن
دهیاری روستای درزی محله
دهیاری روستای دوقانلو
دهیاری روستای اسماعیل آقا محله
دهیاری روستای گل خیل
دهیاری روستای حاجی محله
دهیاری روستای کارکم
دهیاری روستای لاکتراشان
دهیاری روستای لاکتراش
دهیاری روستای للرد
دهیاری روستای میانگله
دهیاری روستای ندافخیل
دهیاری روستای نیمچاه
دهیاری روستای اومال
دهیاری روستای سه کیله
دهیاری روستای شورابسر
دهیاری روستای سیاوشکلا
دهیاری روستای تازه آباد
دهیاری روستای ولیجی محله
دهیاری روستای ولاشد
دهیاری روستای ولاشد پایین
دهیاری روستای زرندین علیا